Οι ανώτατοι δικαστικοί μετά από σκληρή μάχη επιχειρημάτων και πέντε διασκέψεις αποφάσισαν ότι υπήρξε παραβίαση του συντάγματος (άρθρο 15) από τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που έδωσε την αρμοδιότητα αδειοδότησης των καναλιών στον υπουργό Επικρατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την ψηφοφορία διαμορφώθηκαν τρεις θέσεις που τέθηκαν προς ψήφιση.

Η αντισυνταγματικότητα του νόμου με επίκεντρο τις αρμοδιότητες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που έλαβε 14 ψήφους, η συνταγματικότητα του νόμου που έλαβε 8 ψήφους και μία πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλαβε τρεις ψήφους που περιλάμβανε ενδιάμεση λύση, ώστε το δικαστήριο να εκδώσει προδικαστική απόφαση και σε ένα μήνα να αποφανθεί οριστικά.