Με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση απαντούν οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επίθεση που δέχτηκαν τόσο από την κυβερνητική εκπρόσωπο, Όλγα Γεροβασίλη, όσο και από μια σειρά υπουργών, με αφορμή την έκδοση της απόφασης για τις τηλεοπτικές άδειες

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ κάνει λόγο ακόμα και για θεσμική άγνοια, συστήνοντας τη δέουσα αυτοσυγκράτηση

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά πως «επ' ευκαιρία πολιτικών δηλώσεων για το θεσμικό ρόλο του Συμβουλίου της Επικρατείας υπενθυμίζονται τα εξής αυτονόητα σε μια δημοκρατική πολιτεία»:

1) Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανήκει στη δικαστική λειτουργία, η οποία, κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος, πηγάζει από το λαό και ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

2) Η κατά το Σύνταγμα αποστολή του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ο έλεγχος νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και δι’ αυτής ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, κατόπιν αιτημάτων παροχής δικαστικής προστασίας.

3) Το Συμβούλιο της Επικρατείας εκπληρώνει την αποστολή αυτή, στη μακρόχρονη ιστορία του, ως θεματοφύλακας του Κράτους Δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τηρώντας τη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών, απαρτιζόμενο από λειτουργούς που διακρίνονται για την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και το ελεύθερο και ανεξάρτητο φρόνημά τους. 

4) Κατά συνέπεια, δημόσιος λόγος που αναφέρεται στην αποστολή και το ρόλο του Δικαστηρίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω και να εκφέρεται με γνώση της εν γένει οργάνωσης και λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών επιδεικνύοντας τη δέουσα αυτοσυγκράτηση. 

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την απόφαση που έλαβε το ΣτΕ για τον νόμο Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες, η Όλγα Γεροβασίλη μεταξύ άλλων δήλωσε πως «αυτοί που έκριναν συνταγματικά τα μνημόνια, μας γυρίζουν σε καθεστώς ανομίας».