Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και η οποία αφορά όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου, ενώ η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ www.gsrt.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, www.erevna.minedu.gov.gr .

Η προκήρυξη αυτή αποτελεί την πρώτη δράση του ΕΛΙΔΕΚ για το 2016, ενώ το συνολικό ποσό που πρόκειται να δοθεί για τις υποτροφίες, ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, στο άμεσο χρονικό διάστημα, αναμένεται να ξεκινήσει και η προκήρυξη της δεύτερης δράσης του ΕΛΙΔΕΚ με προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα αφορά στην στήριξη νέων επιστημόνων - μεταδιδακτόρων.

Στόχος των δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ, είναι η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού με τη δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στη χώρα μας. Σκοπός επιπλέον του ΕΛΙΔΕΚ, είναι η ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και η δημιουργία ποιοτικών ερευνητικών θυλάκων.