Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, η οποία θα σημειώσει μείωση σε όλη τη διάρκεια του 2011.

 Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο κεφάλαιο που αφορά την Ελλάδα της τριμηνιαίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της απασχόλησης στην ΕΕ, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα με το πάγωμα των προσλήψεων και τις περικοπές στις συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας στο δημόσιο τομέα αναμένεται να οδηγήσουν την ανεργία σε επίπεδα άνω του 15% το 2012.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κατάσταση στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση των μισθών αναμένεται να επιβαρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα μεσοπρόθεσμα, μειώνοντας την πραγματική ζήτηση. Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη φορολογική αβεβαιότητα, θα πρέπει να αναμένεται περαιτέρω συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή επικαλείται πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία το Μάρτιο του 2011 η απασχόληση μειώθηκε κατά 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και οι άνεργοι έφτασαν τους 811.000. Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010 η απασχόληση μειώθηκε, το πρώτο τρίμηνο του 2011, κατά 7,7% στον πρωτογενή τομέα, κατά 13,8% στο δευτερογενή και κατά 2,2% στον τριτογενή τομέα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2011 η ύφεση θα κλείσει στο 3,5% και η ανάκαμψη αναμένεται να επιστρέψει «τα τελευταία τρίμηνα του έτους ή και αργότερα, ενώ θα είναι πιο εμφανής μετά το 2012».