Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στον διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λειτουργεί πλέον κανονικά. Υπενθυμίζεται ότι από τις 25 Ιουνίου είχαν παρατηρηθεί προβλήματα στις αναρτήσεις των αποφάσεων των υπουργείων. Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Σχετικά με τα όσα δημοσιεύθηκαν σήμερα σε διάφορα ιστολόγια για υπολειτουργία της [email protected] και ειδικότερα του δικτυακού τόπο et.diavgeia.gov.gr, δόθηκαν εξηγήσεις από την αρμόδια ομάδα υποστήριξης του συστήματος, σύμφωνα με τις οποίες:

Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις εξαιτίας ενεργειών αναβάθμισης του λογισμικού του συστήματος, ώστε οι εφαρμογές επισκόπησης και αναζήτησης πράξεων και αποφάσεων του Προγράμματος [email protected] να είναι πιο γρήγορες.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι κατά το χρονικό διάστημα που εμφανίστηκαν καθυστερήσεις, αυτές αφορούσαν μόνο στη δημοσιοποίηση των καταχωρημένων πράξεων στους δικτυακούς τόπους ειδικού σκοπού των φορέων, ενώ η εφαρμογή καταχώρισης των αναρτητέων πράξεων λειτουργούσε κανονικά.

Τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν και το σύστημα της [email protected] λειτουργεί πλέον κανονικά».
Πηγή: www.in.gr