Αναντιστοιχία ανάμεσα στα εφόδια που δίνει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος στους νέους υποψήφιους προς εργασία και τα πραγματικά προσόντα και τις δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά, διαπιστώνουν 7 στους 10 επιχειρηματίες, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Adecco με τίτλο “Η απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, 2016”.

Είναι ενδεικτικό οτι το  34% των εργοδοτών πιστεύει  ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων στην εταιρεία τους δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η έρευνα διαπιστώνει μεγαλύτερες αποκλίσεις όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών, ενώ οι εργοδότες δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την ικανότητα των σύγχρονων υποψηφίων στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Μόνο το 46% θεωρεί πως οι υποψήφιοι διαθέτουν την ικανότητα αυτή ενώ, για το 76% των εργοδοτών είναι και αυτό ένα απαραίτητο ή πολύ σημαντικό προσόν. 

Το πλεον σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 94% των επιχειρήσεων θεωρία την ευελιξία ως αναγκαίο χαρακτηριστικό, και μόνο το 66% θεωρεί πως οι υποψήφιοι έχουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα στον επιθυμητό βαθμό.

Από πλευράς εργαζομένων αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 50% των ερωτώμενων έχει βρεθεί τουλάχιστον μια φορά εκτός αγοράς εργασίας, ενώ 1 στους 5 χρειάστηκε 1 χρόνο ή και περισσότερο για να βρει άλλη θέση εργασίας.