Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων καθώς και δέκα γονείς και θεολόγοι από διάφορες περιοχές της χώρας  προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να κριθούν  αντισυνταγματικές, αντίθετες στην Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης, και  αντίθετες στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας  οι αποφάσεις του τέως υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη με τις οποίες επέρχεται  αλλαγή στο χαρακτήρα και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.  Όπως λένε με τις επίμαχες αποφάσεις  επέρχεται ουδιώδης αλλαγή  στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος αλλοιώνοντας «τον από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ορθόδοξο χαρακτήρα του».

 Ακόμη υποστηρίζουν:

- Με το νέο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα των θρησκευτικών το μετέτρεψε σε «ιδιότυπη θρησκειολογία, στην οποία αναμειγνύονται η Ορθόδοξη Πίστη με τα υπόλοιπα δόγματα και θρησκεύματα, δημιουργώντας σύγχυση στους μαθητές, οι οποίοι λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, κατά κανόνα αγνοούν και τα βασικότερα σημεία της πίστης στην οποία ανήκουν, ως βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ».  

- Μετατρέπεται ο χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών, από ομολογιακό μάθημα, σε μάθημα γνώσεων των θρησκευτικών, ακυρώνοντας ουσιαστικά το αναμφισβήτητο δικαίωμα των γονέων και μαθητών για παροχή θρησκευτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

 -Η συρρίκνωση του χρόνου διδασκαλίας της ορθόδοξης πίστης, ο οποίος απορροφάται από την παράλληλη διδασκαλία των άλλων θρησκειών, με αποτέλεσμα να περιθωριοποιείται και αποδυναμώνεται πλήρως το δικαίωμα της θρησκευτικής εκπαίδευσης, κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων.