«Η Θεσσαλία είναι η δεύτερη περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας» ανέφερε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη. 

Μιλώντας πριν την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα «ΟΑΕΔ-Στρατηγικός εταίρος της Κοινωνίας», η κ. Καραμεσίνη επεσήμανε ότι λόγω του μεγάλου μεγέθους της ανεργίας στην περιοχή, θα έρθει σε επαφή με τους προϊσταμένους και την περιφερειακή διευθύντρια Λάρισας του ΟΑΕΔ, για να μπορέσει να καταλάβει ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανεργίας και να γίνει συσχέτιση των αιτιών ανά κλάδο, ώστε να διαμορφωθούν αντίστοιχες πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος.