Να μην γίνει κατηγορία σε βάρος του πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου, για το κακούργημα της ψευδούς βεβαίωσης εισηγείται προς το
Συμβούλιο Εφετών ο εισαγγελέας, Ιωάννης Κούτρας.

Η δικογραφία είχε επιστρέψει στα χέρια του  εισαγγελικού λειτουργού ύστερα από αναίρεση που είχε  γίνει από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου , που είχε κάνει εν μέρει δεκτή την αναίρεση  της εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ξένης Δημητρίου.

Μετά την αναίρεση του προηγούμενου απαλλακτικού βουλεύματος ο φάκελος επέστρεψε ,όπως απαιτεί ο νόμος, για νέα  κρίση στο συμβούλιο Εφετών για το κακούργημα της ψευδούς βεβαίωσης, καθώς ο κ. Γεωργίου έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη για το πλημμέλημα  της παράβασης καθήκοντος.

Συγκεκριμένα το Ποινικό Τμήμα με την υπ΄ υπ΄  αριθμ. 1331/2016 απόφασή του αναίρεσε το υπ΄ αριθμ. 1149/2015 βούλευμα, κατά το σκέλος εκείνο που έκρινε να μην γίνει κατηγορία κατά του κ. Γεωργίου και των δύο προϊσταμένων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ, για ψευδή βεβαίωση σε βάρος του Δημοσίου με τις  επιβαρυντικές περιστάσεις της ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Η ψευδής βεβαίωση, κατά την κατηγορία, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε το 2009 προκειμένου να εισαχθεί η Ελλάδα στο καθεστώς των μνημονίων λόγω
της διόγκωσης του ελλείμματος. Ωστόσο, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αποτιμώντας τα στοιχεία του φακέλου κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και ως εκ τούτου εισηγείται να μην γίνει κατηγορία  για την υπόθεση. Τον τελευταίο λόγο έχουν τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου τα οποία με βούλευμά τους θα γράψουν και τον επίλογο αυτής της δικαστικής ιστορίας.