Πέντε δικαστικές ενώσεις  προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να εκδοθεί προσωρινή διαταγή προκειμένου  να ανασταλεί   η υποχρέωση των δικαστών  και  εισαγγελέων να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) μέχρι να δημοσιευθεί από την Ολομέλεια του ανώτατου δικαατηρίου  η απόφαση επί της κυρίας προσφυγής που έχουν καταθέσει.

Συγκεκριμένα κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής  η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων  και  ζητούν  να ανασταλεί και να ακυρωθεί η σχετική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Οι δικαστικές Ενώσεις υποστηρίζουν ότι από την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες με ηλεκτρονικό τρόπο θα υποστούν βλάβη ανεπανόρθωτη,  καθώς θα αναγκαστούν να διαβιβάσουν απόρρητα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης, εξόχως σημαντικά στοιχεία της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής, σε μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα που δεν πληρούν τα επιβεβλημένα  -λόγω της ιδιότητας των δικαστικών λειτουργών-  εχέγγυα προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Ακόμη, αναφέρουν ότι με την ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων   περιουσιακής κατάστασης δεν διασφαλίζεται η προστασία των δικαστικών λειτουργών από τον κίνδυνο διαρροής και δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων τους όπως  είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους, των περιουσιακών τους στοιχείων, κ.λπ.

Η αίτηση ακύρωσης προσδιορίστηκε να συζητηθεί   στις 13 Ιανουαρίου 2017.