Ξεπερνούν τις χίλιες οι περιπτώσεις υπαλλήλων του δημοσίου των οποίων ο  έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών τα τρία τελευταία χρόνια (πτυχία, απολυτήρια Γυμνασίου ή Λυκείου ,πιστοποιητικά γλωσσομάθειας η Η/Υ ) από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, έφερε στο φως πλήθος παρατυπιών, βαθμολογικών αλλοιώσεων,υποβολής πλαστών τίτλων σπουδών κλπ βάση των οποίων διορίστηκαν ή προήχθησαν στο δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια.

Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους αυτούς οδηγήθηκαν ήδη στην έξοδο από το Δημόσιο, καθώς λύθηκε αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση ,ενώ στους υπολοίπους επεβλήθησαν πειθαρχικές ποινές, όπως υποβιβασμός, στέρηση αποδοχών για ορισμένους μήνες κλπ.

Η Κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγει ανάλογα φαινόμενα εξαπάτησης  με τους νέους διορισμούς στο σχέδιο νόμου για την κινητικότητα που κατέθεσε για ψήφιση στη Βουλή με το άρθρο 26 επιχειρεί να βάλει ασφαλιστικές δικλείδες σε περιπτώσεις απόπειρας  υποβολής πλαστών η ψευδεπίγραφων δικαιολογητικών από υποψήφιους προς διορισμό ή διοριστέους.

Ειδικότερα το άρθρο 26 του σχεδίου νόμου προβλέπει τον υποχρεωτικό αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο διοριζόμενος  και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του η επηρεάζουν τη βαθμολογική και μισθολογική του κατάταξη μετά τον διορισμό του.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 θα ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού για τον κάθε επιτυχόντα και διοριστέο ενός διαγωνισμού.

Ειδικά για τους αγροτικούς γιατρούς, τους ειδικευόμενους,τους εξειδικευμένους και τους γιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ ,ο έλεγχος της γνησιότητας των  δικαιολογητικών θα γίνεται, εντός 3 μηνών, από τις οικείες υπηρεσίες της Δ.Υ.Π.Ε και του οικείου Νοσοκομείου  με αφετηρία την ημερομηνία της πράξης διορισμού τους, τοποθέτησης η ένταξης και κατάταξης τους.

Εκτός από τους νεοδιοριζόμενους στο δημόσιο από την κρησάρα του ελέγχου των δικαιολογητικών τους θα περάσουν και οι περίπου 560.000 υπηρετούντες σήμερα δημόσιοι υπάλληλοι,nεντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου για την κινητικότητα.