Από την Πέμπτη 30 Ιουνίου ξεκινούν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ τη διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υπαχθεί στον διακανονισμό των χρεών τους προς το Ίδρυμα.
Με εγκύκλιο που εστάλη σε όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ καλούνται να προχωρήσουν στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών των εν λόγω επιχειρήσεων.
TAGS