Η παντελής έλλειψη εκπροσώπησης των Ανωτάτων Δικαστών στο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (σε αντίθεση με όλες τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, στις οποίες προΐσταται ως Πρόεδρος Ανώτατος Δικαστικός Λειτουργός), ανεξαρτήτως του αριθμού των ψήφων, που έλαβε προσωπικά καθώς και η μη προσήκουσα προβολή και προώθηση των ιδιαιτέρων θέσεων και αιτημάτων των Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων ήταν, μεταξύ άλλων, οι λόγοι για την ίδρυση της νέας Ένωσης Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων.

Αυτό προκύπτει από την πρώτη  επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η νεοσυσταθείσα Ένωση, στη σκιά των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η σύστασή της στοn δικαστικό χώρο.

«Στόχος μας  - επισημαίνουν οι ανώτατοι δικαστές  - είναι να διαχειριστούμε τα ζητήματα της Δικαιοσύνης με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση, χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις, όπως αρμόζει στη δικαστική μας ιδιότητα, να προστατεύουμε το κύρος και την ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών, να εξασφαλίσουμε τις προοπτικές για την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων και να διασφαλίσουμε θετικό αποτέλεσμα στα νόμιμα - θεσμικά αιτήματά μας».

Και απαντώντας στις αιτιάσεις  που έχουν διατυπωθεί  προσθέτουν ότι «Όχι μόνο δεν διακατεχόμαστε από πνεύμα ανταγωνισμού προς τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, αλλά αντίθετα διακατεχόμαστε από πνεύμα συνεργασίας και ενότητας προς όλες τις λοιπές Δικαστικές Ενώσεις και το αντίστοιχο αναμένουμε και από εκείνες».

Τα μέλη της νέας Ένωσης  δεν κατανοούν, όπως χαρακτηριστικά λένε, «ούτε θα ακολουθήσουμε τη συγκρουσιακή τακτική ορισμένων συναδέλφων εναντίον της Ένωσής μας, η οποία είναι αδικαιολόγητη, καθώς και νομικά αβάσιμη, δεδομένου ότι ασκούμε το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας, για την ίδρυση επιστημονικού σωματείου - δικαστικής Ένωσης (άρθρα 12 και 89§5 του Συντάγματος και 78 επ. Α.Κ.). Άλλωστε, το ίδιο νόμιμα έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν και άλλες ομοειδείς Δικαστικές Ενώσεις, όπως π.χ. η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, χωρίς ουδόλως να τίθεται θέμα διάσπασης, αφού τα μέλη της τελευταίας, όπως και της δικής μας Ένωσης παραμένουν ως μέλη και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (επίσης ο Σύνδεσμος Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστικών Λειτουργών, που είχε ιδρυθεί το 1984 και έχει πλέον διαλυθεί εν τοις πράγμασι, λόγω μη υπάρξεως μελών του - Α.Κ. 104 εδ. β’)».

Καλούν μάλιστα  τους συναδέλφους τους όλων των βαθμών να εγγραφούν και στη νέα Ένωση. Δικαστικές πηγές πάντως, επιμένουν ότι όλα αυτά τα θεσμικά ζητήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των επικείμενων τακτικών γενικών συνελεύσεων της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (27/11/2016) και Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (10 Δεκεμβρίου 2016).