Εστία υγειονομικού κινδύνου εντόπισε η αυτοψία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Μετά από πρωτοβουλία του ΔΣΑ υπήρξε λεπτομερής επιθεώρηση των χώρων του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρώην Σχολής Ευελπίδων) από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Βασίλη Αλεξανδρή  και αντιπροσωπεία μελών του ΔΣ του ΔΣΑ καθώς και τον ιατρό του ΔΣΑ κ. Κωνσταντίνο Γιαννούκο.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εντοπίστηκαν εστίες υγειονομικών κινδύνων αλλά και προβλήματα στις κτηριακές υποδομές του συγκροτήματος που θέτουν ζητήματα ασφαλείας. 

Όλα τα παραπάνω αποτυπώθηκαν σε Έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατρό και παραδόθηκε στον ΔΣΑ.

Άμεσα, η ως άνω έκθεση εστάλη αρμοδίως στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους Προϊστάμενους του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. 

Κατόπιν αυτού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Γεώργιο Σάρλη, παρόντος του Προϊστάμενου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Ελευθέριο Γεωργίλη

Αφού επιβεβαιώθηκαν οι διαπιστώσεις της Έκθεσης, κατέστη απολύτως σαφής ο επείγων και επιτακτικός χαρακτήρας επίλυσης του προβλήματος. 

Το Υπουργείο δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί, διασφαλίζοντας τα αναγκαία κονδύλια,  η δε Διοίκηση του Πρωτοδικείου δεσμεύθηκε να τα αξιοποιήσει προς το σκοπό επίλυσης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

Ο ΔΣΑ θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ανωτέρω δεσμεύσεων και το βαθμό προόδου των εργασιών.