Την πόρτα για τη μονιμοποίηση εκατοντάδων συμβασιούχων του υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού που απασχολούνται τα τελευταία χρόνια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, άνοιξε τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο νόμου για την κινητικότητα στο δημόσιο που υπερψηφίστηκε χθες βράδυ στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία "με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού το ελληνικό δημόσιο δύναται να παραιτηθεί από την άσκηση ένδικων μέσων η από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα  κατά δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή η η επάνοδος των εργαζομένων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού/Αθλητισμού η των εποπτευόμενων φορέων του".

 Απαραίτητη προυπόθεση ώστε το δημόσιο να παραιτηθεί από τυχόν ασκηθέντα ένδικα μέσα ή να μην ασκήσει στο εξής έφεση η αναίρεση σε δικαστικές αποφάσεις που δικαίωσαν σε πρώτο η δεύτερο βαθμό τους συμβασιούχους του Υπουργείου Πολιτισμού είναι όπως αναφέρεται στην τροπολογία, να παραιτηθούν εγγράφως οι εργαζόμενοι από οικονομικές αξιώσεις που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του δημοσίου.