Ασφαλής χώρα, αφού φιλοξενεί  2,7 εκατομμύρια Σύριους σε  καταυλισμούς οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και εργασία, είναι η Τουρκία, σύμφωνα με όσα διατυπώθηκαν από τους εκπροσώπους του ελληνικού Δημοσίου

Το θέμα έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Δ Τμήμα του οποίου συζητήθηκαν οι προσφυγές του Ελληνικού  Συμβουλίου για τους πρόσφυγες, της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών και ενός  Σύριου που έχει διαταχθεί η επαναπροώθησή του  στην Τουρκία.  Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι σχετικές  υπουργικές αποφάσεις  με τις οποίες  συγκροτήθηκαν   νέες ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών, ορίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας τους και ορίστηκαν τα πρόσωπα που τις συγκροτούν.

Το Δημόσιο αντέτεινε πως  οι υπουργικές αποφάσεις και ο σχετικός νόμος αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη προστασία των αιτούντων άσυλο και κατά συνέπεια οι οργανώσεις -Σωματεία δεν έχουν έννομο συμφέρον για να προσφύγουν στο ΣτΕ.

Από την πλευρά του ο Σύρος υποστήριξε ότι είναι εσφαλμένη η αιτιολογία της απόφασης με την οποία αποφασίστηκε  η επαναπροώθησή του  στη γείτονα χώρα ενώ αμφισβήτησε  ότι η Τουρκία παρέχει προστασία ασφαλούς χώρας. Επίσης, υποστήριξε ότι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς δέχθηκαν ανεπιφύλακτα τις διαβεβαιώσεις που αναγραφόντουσαν στα διπλωματικά έγγραφα ότι είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία.