Αλματώδη αύξηση παρουσιάζουν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) για το πρώτο 5μηνο του 2011. Η εκ περιτροπής απασχόληση παρουσίασε αύξηση κατά 11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2011 προχώρησαν σε σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 5,56% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2010. 

Παράλληλα, κατά 165% αυξήθηκε η μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση, κατά 667% η εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενων και κατά 5.000,71% η εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Αναλυτικά, η έκθεση του ΣΕΠΕ.
TAGS