Την ακύρωση  της μεταβίβασης των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης  της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δηλαδή της ΕΥΔΑΠ και της  ΕΥΑΘ  ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας  154 κάτοικοι των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης  όπως και το Σωματείο των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με  τους νόμους  4389/2016, 4425/2016  και 4425/2016  οι μετοχές των  δύο εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης οι οποίες ανήκουν ουσιαστικά στο Δημόσιο διαβιβάστηκαν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών.

Οι κάτοικοι αναφέρουν  ότι οι εταιρείες αυτές πρέπει να διατηρήσουν το ιδιοκτησιακό και πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων τους προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές ανατιμήσεις στη  χρήση του νερού και για να διασφαλιστεί η κρατική εγγύηση της ποιοτικής ασφαλούς, συνεχούς, αδιάλειπτης και καθολικής πρόσβασης σε αυτές.

Επιπλέον, επικαλούνται  τη νομολογία της  Ολομέλειας του ΣτΕ  που έχει αποφανθεί  πρόσφατα  ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, όπως είναι η ύδρευση και η αποχέτευση, ασκούν στην ουσία δημόσια υπηρεσία και πρέπει πάντοτε  να λειτουργούν υπό τη  νομική εγγύηση και εποπτεία του κράτους, ώστε να παρέχουν  συνεχώς προς το κοινωνικό σύνολο καλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες.