Ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για να μεριμνήσει η Πολιτεία για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησής του. 

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου στο patranews.gr