ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η πόρτα των μετατάξεων στο δημόσιο – Αναμένονται χιλιάδες μετακινήσεις

του Θάνου Πασχάλη - Δημοσίευση 4 Δεκεμβρίου 2016, 16:40 / Ανανεώθηκε 4 Δεκεμβρίου 2016, 16:38
Ανοίγει η πόρτα των μετατάξεων στο δημόσιο – Αναμένονται χιλιάδες μετακινήσεις
Facebook Twitter Whatsapp

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από το νέο έτος ο εθελοντικός μηχανισμός κινητικότητας στο δημόσιο, αποτελώντας πλέον νόμο του Κράτους , μετά τη ψήφιση και  δημοσίευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από το νέο έτος ο εθελοντικός μηχανισμός κινητικότητας στο δημόσιο, αποτελώντας πλέον νόμο του Κράτους , μετά τη ψήφιση και  δημοσίευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Με το νέο μηχανισμό ανοίγει η πόρτα για μαζικές μετατάξεις στο δημόσιο ανάλογα και με τις υπηρεσιακές ανάγκες φορέων και Οργανισμών  ,ενώ από την άλλη περιορίζονται δραστικά οι αποσπάσεις (μέχρι σήμερα κατά κύριο λόγο πελατειακού χαρακτήρα) σε αυτές που θα καλύπτουν μόνον έκτακτες και επείγουσες ανάγκες ,ενώ θα διαρκούν 1 έτος με δικαίωμα παράτασης το πολύ έως 3 μήνες.

Όσον αφορά τις μετακινήσεις (μέσω μετατάξεων)υπαλλήλων από ένα φορέα σε άλλο , επιδιώκεται αυτές να είναι διαφανείς, να διεξάγονται  αξιοκρατικά μέσω ενός ON LINE κεντρικού συστήματος εντοπισμού και κάλυψης κενών θέσεων σε υπηρεσίες του δημοσίου, να περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό το πλεονάζον προσωπικό σε διάφορες άλλες υπηρεσίες του δημοσίου  και  τέλος να ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν σε 3 μήνες αντί 1-4 χρόνια σήμερα. Η κινητικότητα των υπαλλήλων από φορέα σε φορέα του δημοσίου θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα και οι φορείς του δημοσίου θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών οργανικών τους θέσεων, με μετάταξη προσωπικού από άλλους φορείς , σε αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που θα συσταθεί  από  μέλη του ΑΣΕΠ, του Ν.Σ.Κ και γενικούς διευθυντές Υπουργείων και  η οποία θα επιλαμβάνεται και θα αξιολογεί τα αιτήματα δίνοντας και τις σχετικές εγκρίσεις.

Οι υποψήφιοι υπάλληλοι που θα  επιθυμούν μετάταξη σε μια από τις προς κάλυψη  κενές θέσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογούνται  από τριμελές όργανο του φορέα υποδοχής (δηλαδή του φορέα που  έχει προκηρύξει για κάλυψη τις σχετικές κενές θέσεις )και το οποίο θα συγκροτείται από τον γενικό διευθυντή της διεύθυνσης υπηρεσίας της καλυπτόμενης θέσης, του διευθυντή προσωπικού  και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Σε περίπτωση που την ίδια θέση διεκδικούν αρκετοί υποψήφιοι θα επιλέγονται οι τρεις επικρατέστεροι οι οποίοι θα περνούν από συνέντευξη για την τελική επιλογή του ενός.

Οι υποψήφιοι  προς μετάταξη υπάλληλοι  θα πρέπει να έχουν  συναφή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με την διεκδικούμενη κενή θέση, θα υποβάλλουν τις εκθέσεις αξιολόγησής τους στην τωρινή τους υπηρεσία ,θα εξετάζεται τυχόν εμπειρία τους σε συναφές με την κενή θέση αντικείμενο και τέλος θα προσμετρώνται για την επιλογή τους και πρόσθετα στοιχεία καταλληλόλητας που τυχόν έχουν. Δικαίωμα μετάταξης θα έχουν υπάλληλοι από φορείς και Οργανισμούς του δημοσίου που  σήμερα έχουν  ποσοστό κάλυψης των κενών οργανικών τους θέσεων τουλάχιστον κατά 50% ,ενώ για τους δήμους με πληθυσμό κατοίκων κάτω των 90.000 το ποσοστό ανεβαίνει στο 65%. Από το καθεστώς της κινητικότητας, σύμφωνα με το νόμο, εξαιρούνται οι δικαστικοί και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό  προσωπικό του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, και οι διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών.