Σε πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ αντί της διάθεσης του 17% των μετοχών της επιχείρησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση με την σύμφωνη γνώμη της τρόικας. Η πρόταση θα αποφέρει περισσότερα έσοδα ενώ θα συμβάλει στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς, καθώς θα άρει το μονοπώλιο της ΔΕΗ στην εκμετάλλευση των λιγνιτικών και υδάτινων πόρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την πώληση των μονάδων διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ αφού το ποσοστό της Δημοσίου θα παραμείνει στο 51%

Το μοντέλο προβλέπει τη σύσταση δύο εταιριών στις οποίες θα εκχωρηθούν οι μονάδες της ΔΕΗ.Πηγή: Καθημερινή