Την αναδιοργάνωση των λιμένων της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας, του Αιγαίου, καθώς και των λιμένων του Ιονίου, προγραμματίζει μεσοπρόθεσμα η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, σε έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης για τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης που είχε καταθέσει στη Βουλή η αείμνηστος Άγγελος Τζέκης και οι συνάδελφοί του ΚΚΕ Γιάννης Ζιώγας και Σοφία Καλαντίδου. Ο κ. Βενιζέλος ενημερώνει ότι το Δημόσιο στοχεύει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας για την εξασφάλιση, σε μακροπρόθεσμη βάση, της βιωσιμότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των λιμένων της χώρας. «Για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και των βέλτιστων επιλογών του, το Δημόσιο βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής χρηματοοικονομικών, νομικών και τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι θα διενεργήσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους του Δημοσίου και την προσέλκυση και δημιουργία επενδύσεων», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών.

Ταυτόχρονα ο κ. Βενιζέλος διαβεβαιώνει ότι «η αξιολόγηση των βέλτιστων επιλογών του Δημοσίου για την αξιοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων θα διέπεται από τις αρχές της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος, της ανάπτυξης των μεταφορών και του τουρισμού, της αύξησης της απασχόλησης, της δημιουργίας υποδομών καθώς και τις ευημερίας των τοπικών κοινωνιών».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, με την ερώτηση τους, έχουν ζητήσει να σταματήσει άμεσα η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης και να τεθεί το λιμάνι υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο. «Με πρόσχημα το δημόσιο χρέος, η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, ιδιωτικοποιεί και κλείνει οργανισμούς και επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, προς όφελος ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων», είχαν καταγγείλει οι βουλευτές του ΚΚΕ σημειώνοντας ότι «τα λιμάνια και οι σχετικές υποδομές έχουν δημιουργηθεί με τη δουλειά του ελληνικού λαού, αποτελούν μέρος των συνόρων της χώρας, και επιβάλλεται να είναι 100% στο δημόσιο».