Από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ, περιόδου 2010, θα διεξαχθούν από 7 έως 14 Ιουλίου και από 15 έως και 26 Σεπτεμβρίου. Οι πίνακες με το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ανά ειδικότητα που θα ισχύει για όλες τις Περιφέρειες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι διαθέσιμοι στη ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού (www.eopp.gov.gr) από σήμερα, Παρασκευή 1η Ιουλίου 2011.