Το οξυμένο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο ήταν ένα από τα χρονίζοντα ζητήματα, η λύση του οποίου δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 και προχωρά ικανοποιητικά.

 Η κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό Ιωαννίνων που είχε μπλοκάρει λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, η λειτουργία δεκάδων ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ σε όλη την Ήπειρο με κυρίαρχη τη χωματερή στη Δουρούτη του Δήμου Ιωαννιτών και μια σειρά άλλων ζητημάτων κατέτασσαν την Ήπειρο στην τελευταία θέση τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ε.Ε. στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Άμεσα λοιπόν και χωρίς υπαναχωρήσεις έπρεπε να υλοποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ώστε να εναρμονιστεί η Ήπειρος με τις Κοινοτικές Οδηγίες και Νομοθεσίες για το περιβάλλον και ταυτόχρονα να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της επιβολής Κοινοτικών προστίμων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας διαρκή συνεργασία και διαβούλευση με τους κατοίκους του Ελληνικού που αντιδρούσαν στο ΧΥΤΑ, τους προέδρους των τεσσάρων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) τους τοπικούς φορείς, και τους αυτοδιοικητικούς της Ηπείρου προχώρησε στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ (κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, αποκατάσταση των ΧΑΔΑ) και στη διεκδίκηση ενός εργοστάσιου για τη διαχείριση των απορριμμάτων το οποίο χωροθετείται το προσεχές διάστημα.
Στο τελικό στάδιο λοιπόν και λίγο πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας παραδίδει η Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση το ΧΥΤΑ του Ελληνικού στην Αιρετή Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) που είναι και η επιβλέπουσα αρχή, το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Ιωαννίνων συνολικού προϋπολογισμού 13,5 εκατομμυρίων ευρώ έχει ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011. Ενώ η έναρξη της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα καθώς καθυστερεί η έκδοση της πιλοτικής άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια Ηπείρου αφού απαιτήθηκαν πρόσθετα μέτρα πυρασφάλειας τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. Η Γενική Γραμματέας ανέθεσε μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) την περιμετρική πυροπροστασία του ΧΥΤΑ. Τα έργα πυροπροστασίας σύμφωνα με τη Δ.Ε.Κ.Ε. υλοποιούνται ήδη και θα ολοκληρωθούν την προσεχή εβδομάδα.

Παράλληλα να σημειωθεί πως ήδη έχει δημοπρατηθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της Δουρούτης προϋπολογισμού 7,8 εκ. ευρώ με τελικό δικαιούχο τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ιωαννίνων και ταυτόχρονα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης και των εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στην υπόλοιπη Ήπειρο. Ταυτόχρονα, μπαίνει στην τελική ευθεία η χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ήπειρο καθώς ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο μελετητή και παραδόθηκε στην Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής ο φάκελος της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης.

Στο μεταξύ στην οριστική παραλαβή του τεύχους της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Ηπείρου, προχώρησε η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης «Χωροθέτηση Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων», ολοκληρώνοντας ουσιαστικά το έργο της.

Τα μέλη της επιτροπής στην προτελευταία τους συνεδρίαση, στις 31 Μαΐου 2011 είχαν αποδεχθεί ομόφωνα το περιεχόμενο της τεχνικής εισήγησης του ανάδοχου-μελετητή τόσο ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, όσο και ως προς την κατάταξη των θέσεων που προέκυψε μετά την εφαρμογή αυτών, στο πλαίσιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης και αξιολόγησης και είχε δώσει εντολή στον ανάδοχο μελετητή, εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονταν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, να ολοκληρώσει το φάκελο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με προτεινόμενη θέση χωροθέτησης το Λατομείο Εγνατίας.

Ο ανάδοχος παρέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στα μέλη της Επιτροπής το τελικό τεύχος της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ήπειρο και τα μέλη της μετά από έλεγχο και εξέταση του στις 29 Μαΐου, προχώρησαν ομόφωνα στην οριστική παραλαβή του.

Επίσης η Επιτροπή Επίβλεψης της μελέτης αποφάσισε να εισηγηθεί προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου την παράταση της σύμβασης με τον ανάδοχο έως τις 31 Οκτώβρη 2011, προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την έκδοση της Π.Π.Ε.Α, καθώς και για τη συμμετοχή σε ημερίδες -ενημερωτικές συναντήσεις που θα οργανώσει η Περιφέρεια για τη διαχείριση των ΑΣΑ στην Ήπειρο.

Στο μεταξύ η Επιτροπή τέθηκε πλέον στη διάθεση της Περιφέρειας Ηπείρου, στην αρμοδιότητα της οποίας περιέρχεται η ευθύνη ολοκλήρωσης της διαδικασίας «Χωροθέτηση Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων».

Να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της Π.Π.Ε, ακολουθεί η διαδικασία της κατάθεσης στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της Π.Π.Ε.Α.