Ενστάσεις διατυπώνουν παράγοντες του κλάδου της κρουαζιέρας για ορισμένα σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά την άρση του καμποτάζ. Σημεία αιχμής είναι η υποχρέωση των εταιρειών να υπογράφουν σύμβαση με το δημόσιο, κάτι που δεν ισχύει στις άλλες χώρες, και τα υψηλά λιμενικά τέλη ανά επιβάτη.

Επισημαίνουν ότι η τόνωση της κρουαζιέρας θα αποτελούσε χρυσή ευκαιρία για την τόνωση της οικονομίας, καθώς τα έσοδα θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν και να φτάσουν στα επίπεδα της Ισπανίας, όπου ετησίως αγγίζουν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρω.