«Τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων των Ενόπλων Δυνάμεων οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς σύμφωνα με το νόμο και τις γενικές αρχές, ικανοποιώντας όπου αυτό είναι εφικτό, τα αιτήματα των στελεχών και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία στο θέμα της προστασίας και της διευκόλυνσης της οικογένειας», αναφέρει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Μπεγλίτης σε έγγραφο του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΛΑΟΣ, Ιωάννη Κοραντή και Γιώργου Ανατολάκη, σχετικής με τη συνυπηρέτηση συζύγων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ευνόητο είναι ότι τα Γενικά Επιτελεία οφείλουν να λαμβάνουν κάθε δυνατή μέριμνα ώστε ο χρόνος υλοποίησης των μεταθέσεων, σε περιπτώσεις εγκεκριμένων αιτημάτων συνυπηρέτησης, να μην προκαλεί αδικαιολόγητες δυσχέρειες στα συζευγμένα στελέχη, λαμβάνοντας όμως υπόψη την τήρηση των λοιπών κριτηρίων μεταθέσεων, υπηρεσιακές παραμέτρους κλπ), αναφέρει ο κ. Μπεγλίτης.

Ο υπουργός υπενθυμίζει, επίσης, ότι τον περασμένο Μάρτιο εκδόθηκε υπουργική απόφαση που στοχεύει στον καθορισμό ενός δίκαιου και διαφανούς συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με σκοπό τη διαφύλαξη της μαχητικής τους ικανότητας και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Ο κ. Μπεγλίτης διαβεβαιώνει επιπλέον τους δύο βουλευτές ότι στην περίπτωση που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνει αποδέκτης παραπόνων περί της εφαρμογής της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης ή προτάσεων για την τροποποίησή της ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργική, θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προς αυτήν την κατεύθυνση.