Τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση ,που προκάλεσε η πρόσφατη απεργία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επισημαίνουν οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές τονίζουν ότι:

«Οι ανεξάρτητοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί φυσικού αερίου και τα εν λειτουργία αιολικά πάρκα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκει σε ανεξάρτητους παραγωγούς, συνεισέφεραν τα μέγιστα στην προσπάθεια κάλυψης της ζήτησης, στον περιορισμό, κατά το δυνατόν, των οικονομικών επιπτώσεων από την απεργία και στην αποφυγή περισσότερων και πιο εκτεταμένων διακοπών παροχής ρεύματος στους τελικούς καταναλωτές ή ακόμη και ενός black out».

«Οι τελευταίες εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, προσθέτουν, δικαιώνουν τις πολυετείς και επίπονες προσπάθειές μας να αποκτήσουν οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί σημαντικότερο ρόλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ουσιαστική απελευθέρωσή της».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι δύο Σύνδεσμοι, κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι ανεξάρτητοι σταθμοί φυσικού αερίου και οι σταθμοί ΑΠΕ παρήγαγαν περίπου 500.000 μεγαβατώρες και κατάφεραν να ικανοποιήσουν το 34 % της ζήτησης.