«Η υποχρέωση της Πολιτείας για την παροχή δωρεάν Παιδείας στους φοιτητές και σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη».  Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, ύστερα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε για την αλλαγή του συστήματος μετά το 2014-15.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι με δεδομένη αυτή τη δέσμευση, η δωρεάν παροχή και διανομή όλου του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού είναι εξασφαλισμένη και εγγυημένη από την πολιτεία, ενώ ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται εκσυγχρονίζεται.

Ειδικότερα, μετά το μεταβατικό στάδιο της τριετίας (2012-2014), το σύνολο των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, σημειώσεων και βοηθημάτων, θα είναι αναρτημένα στο Διαδίκτυο και οι φοιτητές και σπουδαστές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά, χωρίς καμία δέσμευση ή οικονομική υποχρέωση. Πρόσβαση θα δίνεται όχι μόνο στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σπουδών, αλλά και σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία, συγγράμματα και βοηθήματα που διδάσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

Επιπλέον, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ενισχύονται και εμπλουτίζονται ακόμα περισσότερο ώστε, αφενός, να διαθέτουν τα πιο σύγχρονα και ενημερωμένα βιβλία, σε ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων και, αφετέρου, να προσφέρουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές επιστημονικού περιεχομένου, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.

Η διασφάλιση της ελεύθερης, άμεσης και χωρίς κόστος πρόσβασης στο επιστημονικό υλικό που είναι απαραίτητο για τις σπουδές των φοιτητών, μέσα από το νέο αυτό σύστημα διανομής είναι εγγυημένη από την πολιτεία και εναρμονίζεται με τη διεθνή πρακτική και τις παιδαγωγικές επιταγές, για πολύπλευρη και έγκυρη πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές περιεχομένου.