Δεν έχει ούτε κατ' ελάχιστον τη συναίνεση και την αποδοχή της πλειοψηφίας της πανεπιστημιακής κοινότητας, το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επισημαίνουν οι καθηγητές πανεπιστημίου σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας τους (ΠΟΣΔΕΠ). Άλλωστε, εκπρόσωποί της συναντήθηκαν σήμερα με την υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, και ζήτησαν περίοδο τριών μηνών για να μελετήσουν το νόμο πλαίσιο.

Οι καθηγητές, αναφέρθηκαν επιτέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας και την τακτική που ακολουθεί τους τελευταίους μήνες, κάνοντας λόγο  «συνεχή και συστηματική απαξίωση των πανεπιστημίων και συκοφάντηση των πανεπιστημιακών, με διάφορα μέσα και σε διάφορα επίπεδα, μείωση έως και 50% της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων από τον τακτικό προϋπολογισμό, συνέχιση μέχρι σήμερα της μηδενικής χρηματοδότησης της έρευνας από το ΕΣΠΑ, αλλά και παρεμπόδιση της εξέλιξης εκατοντάδων συναδέλφων και μη διορισμό νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ».

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η διαβούλευση για τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο νομοσχέδιο ήταν ελλιπέστατη, αποσπασματική, και με κυρίαρχα τα στοιχεία της επικοινωνιακής πολιτικής.

Για το κυριότερο σημείο τριβής υπουργείου-πανεπιστημιακών, που είναι ο τρόπος διοίκησης των ιδρυμάτων, οι καθηγητές εντοπίζουν συγκεκριμένα σημεία διαφωνιών τα οποία είναι:

Η διοίκηση θα πρέπει να ασκείται κατά κύριο λόγο από τον πρύτανη και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Όλα τα μονοπρόσωπα όργανα (πρύτανης, κοσμήτορες, πρόεδροι, κ. λπ.) θα πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη ΔΕΠ του αντίστοιχου σώματος, χωρίς κανένα αποκλεισμό των βαθμίδων.

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα πρέπει να έχει κυρίως συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο. Να οργανώνει την αξιολόγηση του Ιδρύματος, να προβάλει το Ίδρυμα προς τα έξω και να συμβάλει στην εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, καθώς και τη χάραξη της στρατηγικής του Ιδρύματος. Πρέπει να υπάρξει σαφής περιγραφή των χαρακτηριστικών των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου.

Παράλληλα δημιουργείται μια ανεξάρτητη εθνική αρχή, η οποία διενεργεί την αξιολόγηση και πιστοποίηση των ιδρυμάτων, διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση και εισηγείται την εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση στην πολιτεία.