Οδηγίες προς όλες τις Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους έχει αποστείλει η Ειδική Γραμματεία Δασών για την έγκαιρη πρόληψη των πυρκαγιών. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, οι οδηγίες αφορούν την αξιοποίηση: α) των μέσων και του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς και για καθαρισμούς περιαστικών δασών, αλσών και πάρκων, β) των μέσων και του προσωπικού των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και γ) των εθελοντικών οργανώσεων.

    Το έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος διαβιβάστηκε στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μίμη Ανδρουλάκη για τα προληπτικά μέτρα προστασίας με την ενεργό συμμετοχή εθελοντών. Ο βουλευτής έχει επισημάνει ότι αν και η φετινή χρονιά αναμένεται είναι υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών, εξαιτίας της υψηλής βλάστησης λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων τους προηγούμενους μήνες, οι αρμόδιοι φορείς προειδοποιούν ότι υπάρχουν ακινητοποιημένα αυτοκίνητα λόγω παλαιότητας και περιορισμένων δυνατοτήτων για επισκευή και συντήρηση. Επίσης σημειώνει ότι απαιτείται καθαρισμός εγκαταλελειμμένων χωραφιών και περιαστικών δασών αλλά και δικτύων της ΔΕΗ.

    Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Δασών υπενθυμίζει, επίσης, με το έγγραφό της ότι επίκειται η ενσωμάτωση των αγροφυλάκων στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η προληπτική δράση με περιπολίες που θα ελέγχουν τα δασικά οικοσυστήματα.