Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το θερινό εκδρομικό πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας έτους 2011, με οργανωμένες ομαδικές εκδρομές κατά εβδομάδα, για δικαιούχους του νομού Αττικής, εκτός από τις περιπτώσεις των νομών Λέσβου και Καστοριάς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΕΕ, για τις περιπτώσεις των νομών Λέσβου και Καστοριάς το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης, καθώς επίσης και για τους νομούς Πρέβεζας και Κέρκυρας, για τα ξενοδοχεία των οποίων, σύμφωνα με την ίδια πράξη, κωλύεται η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Για τους ανωτέρω και μόνο τέσσερις νομούς το ΔΣ του ΟΕΕ, έχοντας επίγνωση της κοινωνικής του ευθύνης, αποφάσισε για όσους δικαιούχους εκδρομείς το επιθυμούν, να ανταλλάξουν τα εισιτήρια του εκδρομικού προγράμματος, που έχουν ή θα έχουν στην κατοχή τους, με δελτία κοινωνικού τουρισμού. Όσοι από τους δικαιούχους εκδρομείς δεν επιθυμούν την ανταλλαγή των εισιτηρίων τους με δελτία κοινωνικού τουρισμού, δεν χάνουν το δικαίωμα τους και συνεπώς θα είναι εκ νέου δικαιούχοι για το αντίστοιχο πρόγραμμα έτους 2012.

Η αντικατάσταση αυτή θα λαμβάνει χώρα από την Τρίτη 12/7/2011 στα οικεία γραφεία ΟΕΕ κατά τις ώρες λειτουργίας τους.