Αρχίζει σήμερα, Πέμπτη 7 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου, για χιλιάδες εκπαιδευτικούς η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων για την ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011-2012 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01.

Στη σχετική εγκύκλιο ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων και λαμβάνουν ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού.