Πρωτόκολλο συνεργασίας, με σκοπό την ανάληψη συντονισμένων δράσεων στον έλεγχο της αγοράς τροφίμων, από την παρασκευή έως και την πώληση, υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.
Οι δυο φορείς θα συνεργάζονται στον τομέα ελέγχου των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, παροχής υπηρεσιών, παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς, όπως για παράδειγμα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κ.α., καθώς και εμφιαλωτηρίων νερού, ενώ υπάρχει προοπτική για επέκταση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος «η κοινή δράση των υπηρεσιών των δυο φορέων υπαγορεύθηκε τόσο από την ανάγκη συντονισμού των ελέγχων όσο, κυρίως, από την ανάγκη της μεγαλύτερης αξιοποίησης των υπαρχόντων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή και την θωράκιση της δημόσιας υγείας».

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους μέχρι το τέλος του χρόνου, το πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει μια πρώτη κατανομή στην διενέργεια των ελέγχων, με συγκεκριμένες ευθύνες που ανατίθενται στις Διευθύνσεις Υγείας των περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.