Εννέα προτάσεις, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται κατάργηση της μονιμότητας, πάγωμα μισθών και διακοπή επιδομάτων, προκειμένου να εξοικονομηθούν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έθεσε στο τραπέζι η διοίκηση του ΟΤΕ στη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα με το προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, στο πλαίσιο της συζήτησης για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί το αργότερο εντός των δύο επομένων μηνών.

Πρόκειται για μέτρα που έχουν ξαναέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχουν απορριφθεί γιατί ξεπερνούν την "κόκκινη γραμμή", τονίζουν κορυφαία στελέχη της ΟΜΕ-ΟΤΕ, αποδίδοντας τις προτάσεις σε επικοινωνιακό παιχνίδι της διοίκησης.

Όπως έγινε γνωστό, στη σημερινή συνάντηση, η διοίκηση του ΟΤΕ τόνισε την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται η εταιρεία και την ανάγκη για μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 300 εκατ. ευρώ στα επόμενα 4 χρόνια, προκειμένου ο ΟΤΕ να πλησιάσει τα επίπεδα μισθοδοσίας αντίστοιχων εταιρειών στην Ευρώπη, να γίνει ανταγωνιστικός και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διοίκηση, περιοχές που μπορούν να μειώσουν το κόστος εργασίας μπορεί να είναι:

- Κατάργηση της μονιμότητας για υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πριν το 2005 και που αποτελούν το 75% του προσωπικού του ΟΤΕ.

- Διατήρηση μισθών στα σημερινά επίπεδα (μηδενικές αυξήσεις και πάγωμα ετήσιας ωρίμανσης 2,2%).

- Κατάργηση μίας σειράς επιδομάτων που έχουν θεσπιστεί σε παλαιότερες εποχές (π.χ. επίδομα παραμεθόριων περιοχών, θέρμανσης, ειδικών συνθηκών κλπ) και διατήρηση μόνο των επιδομάτων που προβλέπονται από το νόμο και μείωση ωραρίου εργασίας με ανάλογη μείωση των αποδοχών και εφαρμογή ευέλικτων ωραρίων (π.χ. μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση).

- Δημιουργία νέου μισθολογίου βασιζόμενου στη σημαντικότητα της θέσης και στην απόδοση. Μέχρι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων είναι ανεξάρτητη από την απόδοση.

- Περιορισμός συνδικαλιστικών αδειών στο επίπεδο που προβλέπεται στην εργατική νομοθεσία.

- Εξορθολογισμός αδειών ασθενείας (το μόνιμο προσωπικό του ΟΤΕ δικαιούται τόσους μήνες άδειας ασθενείας όσα τα έτη υπηρεσίας) και κατάργηση ειδικών αδειών (π.χ. λόγω ονομαστικής εορτής).

- Παύση χορήγησης εννέα μισθών, πέραν του εφάπαξ, σε όσους συμπληρώνουν 35ετία και αποχωρούν από την εταιρεία κατόπιν αιτήσεώς τους.

- Τροποποίηση διατάξεων του πειθαρχικού ελέγχου ώστε να γίνει λιγότερο πολύπλοκος, η απονομή της δικαιοσύνης να γίνεται ταχύτερα και οι ποινές να ανταποκρίνονται στη βαρύτητα των παραπτωμάτων.

- Διάφορες μορφές εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού.

Από την πλευρά της η ΟΜΕ-ΟΤΕ, όπως δήλωσαν στελέχη της, θα καταθέσει τις δικές της προτάσεις, όπως κάθε φορά, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η Ομοσπονδία δεν πρόκειται να βάλει την υπογραφή της σε προτάσεις που θα είναι οικονομική και εργασιακή καταδίκη των εργαζομένων.