Πρόστιμα συνολικού ύψους 327.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσει επέβαλε ο Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων του ο ΕΦΕΤ διαπίστωσε ότι μια σειρά από επιχειρήσεις τροφίμων κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας, ενώ, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις.
TAGS