Πρόταση για ειδική συνεδρίαση, κάνουν όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου, ζητώντας ενημέρωση για το ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι επικεφαλής των παρατάξεων, αναφέρουν, ότι αφού από 1η Ιουλίου περιήλθε στην αιρετή Περιφέρεια η αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ, ζητούν να υπάρξει άμεσα ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για το θέμα αυτό, ή αν αυτό είναι αδύνατο, να ενταχθεί ως ένα από τα πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη, στο αμέσως επόμενο μετά το περιφερειακό συμβούλιο της 11ης Ιουλίου.

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ζητούν να ενημερωθεί το περιφερειακό συμβούλιο αναλυτικά, «για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και της ένταξης έργων σε αυτό, ώστε να έχει πλήρη εικόνα για τη μέχρι σήμερα πορεία του».

Παράλληλα για τη σωστή και ολοκληρωμένη συζήτηση του θέματος, προτείνουν να κληθούν και να κάνουν εισηγήσεις ο επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής και οι αρμόδιοι διευθυντές των υπηρεσιών της Περιφέρειας.