Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης έδωσε στη δημοσιότητα τις μονάδες που συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια στα κριτήρια δυσκολίας τους (απόσταση από μεθόριο, απόσταση από την πρωτεύουσα νομού, πληθυσμό έδρας, συνθήκες διαβίωσης, δυνατότητες μετακίνησης, κλιματολογικές συνθήκες) και οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους υπηρετούντες σε αυτές, αρχής γενομένης με τη 2011 Α ΕΣΣΟ, να θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης στον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με τη συμπλήρωση εξάμηνης υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.

Οι μονάδες αυτές είναι οι εξής:

Α/Α    ΜΟΝΑΔΑ            ΕΔΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ    ΜΟΡΙΑ

  
1    2/482 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ        ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ        187

  
2    ΟΥΛΕΑ/ΑΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ     ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ        187

  
3    617 Μ/Κ ΤΟ (ΠΡΟΚ)        ΠΛΑΤΗ            185

  
4    618 Μ/Κ ΤΠ            ΠΛΑΤΗ            185

  
5    35 ΛΔΒ                ΠΛΑΤΗ            185

  
6    805 ΛΕΜ ΤΒ            ΠΛΑΤΗ            185

  
7    35 ΛΥΓ                ΠΛΑΤΗ            185

  
8    221 ΕΜΑ            ΠΛΑΤΗ            185

  
9    117  Α/Κ ΜΜΠ            ΡΙΖΙΑ            182

  
10    508 Μ/Κ ΤΠ            ΡΙΖΙΑ            182

  
11    3 ΛΜΧ                ΒΑΛΤΟΣ        182

  
12    3 ΛΑΤ                ΚΑΒΥΛΗ        181

  
13    3 ΛΔΒ                ΚΑΒΥΛΗ        181

  
14    502 Μ/Κ ΤΠ            ΚΑΒΥΛΗ        181

  
15    503 ΤΠ (ΠΡΟΚ)            ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ        181

  
16    105 Α/Κ ΜΜΠ            ΚΑΒΥΛΗ        181

  
17    3 ΤΥΠ                ΚΑΒΥΛΗ        181

  
18    514 ΤΠ                ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ        180

  
19    50 ΕΜΑ                ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ        180

  
20    88 ΕΜΑ                ΡΩΜΑΝΟΣ        180