ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ρυθμιστικό σχέδιο για την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις

Δημοσίευση 1 Δεκεμβρίου 2010, 15:38 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Νέο ρυθμιστικό σχέδιο για την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις
Facebook Twitter Whatsapp

Στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού, ιδίως σε υποβαθμισμένες, κεντρικές περιοχές πόλεων και στην ανάδειξη της ιστορικότητάς τους, καθώς και στην αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων και της ποικιλομορφίας του ελληνικού περιβάλλοντος στοχεύουν τα νέα Ρυθμιστικά Σχέδια των Πόλεων στα οποία αναφέρθηκε σήμερα η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, στην ομιλία της στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

Στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού, ιδίως σε υποβαθμισμένες, κεντρικές περιοχές πόλεων και στην ανάδειξη της ιστορικότητάς τους, καθώς και στην αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων και της ποικιλομορφίας του ελληνικού περιβάλλοντος στοχεύουν τα νέα Ρυθμιστικά Σχέδια των Πόλεων στα οποία αναφέρθηκε σήμερα η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, στην ομιλία της στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

«Δεν πρόκειται για απλό εγχείρημα. Αν καταφέρουμε μέσα από το σχεδιασμό του χώρου και τις ρυθμίσεις του να δώσουμε σωστές απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, θα έχουμε καταφέρει να δώσουμε λύσεις σε μεγάλα προβλήματα», ανέφερε η Υπουργός ΠΕΚΑ και συνέχισε λέγοντας ότι «στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας, παράγεται περισσότερο από το 70% των ρύπων, καταναλώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας, σπαταλούνται πόροι και παράγονται ανεξέλεγκτες ποσότητες σκουπιδιών και αποβλήτων. Οι απαιτήσεις των δήμων και της αγοράς, έχουν συχνά οδηγήσει σε αλόγιστες επεκτάσεις των πόλεων -χωρίς να δικαιολογούνται από ανάλογες αυξήσεις του αστικού πληθυσμού- και σε άναρχη χρήση της γης. Στην Αθήνα, η αστική θερμική νησίδα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα. Ο άτακτος γιγαντισμός όλων των μεγάλων αστικών κέντρων και η υποβάθμισή του περιβάλλοντος και του τοπίου, μπορούν να αναχαιτισθούν μόνο μέσα από τη βιώσιμη, συστηματική και αυστηρή διαχείριση του χώρου. Σήμερα, όλοι κατανοούμε πως τίποτα δε θα βελτιωθεί χωρίς τη θεώρηση της πόλης ως συνολικού συστήματος μέσα στο φυσικό χώρο, που αναπτύσσεται με όλα τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (αέρα-γη-ύδατα)».

Τόνισε ότι τα Ρυθμιστικά Σχέδια των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας αποσκοπούν κυρίως στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων. Αυτό σημαίνει ισορροπία των τριών πυλώνων: περιβάλλοντος - κοινωνίας -οικονομίας. Η Υπουργός σημείωσε ότι τα Ρυθμιστικά σχέδια θέτουν σύγχρονα ερωτήματα όπως:

 • Ποιες νέες συνθήκες ορίζει η οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε;

 • Ποιο είναι το μέλλον της οικιστικής ανάπτυξης;

 • Ποιες δραστηριότητες είναι επιθυμητές, βιώσιμες και πως εξυπηρετούνται;

 • Πώς θα χαραχθούν πολιτικές συνεπείς προς την επιδίωξη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, με παράλληλη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας;

 • Πώς θα επιτευχθεί συγκέντρωση της δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιούνται τα μέσα μαζικών μεταφορών;

 • Πώς επιτυγχάνονται στόχοι όπως η αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού κεφαλαίου με προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή, ιδίως σε αστικές ή τουριστικές ζώνες που θα πληγούν από την άνοδο των θερμοκρασιών;

Με τη θεσμοθέτηση τους, τα Ρυθμιστικά Σχέδια προσφέρουν όχι μόνον ένα σταθερό πλαίσιο αρχών, κατευθύνσεων και στόχων για την ανάπτυξη της πόλης, αλλά και ένα ιεραρχημένο σύνολο δράσεων και προγραμμάτων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για ένταξη σε χρηματοδοτικά σχήματα.

Η κ. Μπιρμπίλη υπογράμμισε ότι οι παραπάνω αρχές είναι σήμερα και η επίσημη πολιτική του ΥΠΕΚΑ. Ακολούθως ανέλυσε τα είδη των παρεμβάσεων που αντιμετωπίζουν τα Ρυθμιστικά Σχέδια ως τα κατάλληλα εργαλεία για τις κάθε είδους αστικές παρεμβάσεις και δράσεις στις μεγάλες πόλεις:

 • Κατοχυρώνουν τους μεγάλους περιβαλλοντικούς πόρους (π.χ. ορεινοί όγκοι, ποτάμια, λίμες κ.λπ.)

 • Οριοθετούν την οικιστική εξάπλωση, κάτω από την αρχή της συμπαγούς πόλης, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της γεωργικής γης και των φυσικών πόρων

 • Ορίζουν το παραγωγικό προφίλ των πόλεων και χωροθετούν διάφορους υποδοχείς υπερτοπικής σημασίας

 • Διαχειρίζονται τα μεταφορικά δίκτυα με τις αρχές της εξοικονόμησης ενέργειας

 • Προτείνουν με ολοκληρωμένο τρόπο παρεμβάσεις στον ιστό της πόλης με στόχο την ανάδειξή της, τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της και την κοινωνική συνοχή.

Τα Ρυθμιστικά Σχέδια για τις πόλεις Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ιωάννινα, βρίσκονται σε τελική φάση, ενώ αυτό του Ηρακλείου είναι σε εξέλιξη. Για τα Ρυθμιστικά Σχέδια Βόλου και Ιωαννίνων προωθείται η τελική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 1ου τριμήνου του 2011 και θα ακολουθήσουν της Πάτρας και Λάρισας.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων θα αποσταλούν στα αντίστοιχα τοπικά (δημοτικά, Περιφερειακά) Συμβούλια για γνωμοδότηση, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν για θεσμοθέτηση. Οι τοπικοί φορείς έχουν ήδη διατυπώσει τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση και παρουσίαση της Α’ και Β’ φάσης της μελέτης. Με τη θεσμοθέτησή τους, τα Ρυθμιστικά Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος θα αποτελούν τη «μελέτη – πιλότο» με την οποία θα πρέπει να εναρμονίζονται όλες οι επιμέρους δράσεις και σχεδιασμοί, έτσι ώστε μαζί να συλλειτουργούν προς τον σκοπό της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής

«Όσον αφορά στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και Περιφέρειας Αττικής, συντάσσεται σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου κυριαρχούν τα δεδομένα της διεθνούς οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Η συγκυρία αυτή εντείνει τη σημασία που έχει το Νέο Ρυθμιστικό, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που εντοπίζονται σήμερα στη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αθήνας, αλλά και για τη χάραξη μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη της πρωτεύουσας» τόνισε η Υπουργός ΠΕΚΑ.

Σχετικά με τους στόχους του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος προστασίας Περιβάλλοντος Αττικής υπογράμμισε τους εξής:

 • Ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας ως μεσογειακής και ευρωπαϊκής μητρόπολης.

 • Περιβαλλοντικά βιώσιμη χωρική ανάπτυξη με έμφαση σε στρατηγικές ανάσχεσης των φαινομένων κλιματικής αλλαγής και ανάσχεση της διάχυσης της πόλης.

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, κοινωνική συνοχή με ενσωμάτωση των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού και εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη.

 • Η υποστήριξη της επιχειρηματικής και παραγωγικής δυναμικής με την εξασφάλιση επιχειρηματικών ζωνών που θα ανταποκρίνονται σε όλους τους τύπους ζήτησης και θα διασφαλίζουν παράλληλα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς και προστασία της αγροτικής γης.

 • Η ανάδειξη και αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου ως σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της Αθήνας ως μεσογειακής πρωτεύουσας.

 • Η ανασυγκρότηση και ανάδειξη πρώην βιομηχανικών περιοχών που κατέχουν προνομιακή θέση στον ιστό της πόλης.

Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης

Το επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης αναφέρεται σε διευρυμένη μητροπολιτική περιοχή. «Στο πλαίσιο αυτό τίθενται οι γενικοί και ειδικοί στόχοι και επιδιώκεται η εγκαθίδρυση ενός νέου βιώσιμου χωρικού προτύπου ανάπτυξης, που προσπαθεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις, ώστε η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της με τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα, την ιστορικότητα και τον πολιτισμό της, καθώς και την πληθυσμιακή και οικονομική δυναμική της, να αναδειχθεί σε δυναμικό πόλο στο χώρο της νότιας Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων».

Τέλος, η Υπουργός ΠΕΚΑ σημείωσε ότι η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται για το τέλος του 2010 - αρχή του 2011 και ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου για το τέλος της άνοιξης.