ΕΛΛΑΔΑ

Παπανικολάου: "Παραμελημένη η νηπιακή εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη"

Δημοσίευση 7 Δεκεμβρίου 2010, 10:19 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Παπανικολάου: "Παραμελημένη η νηπιακή εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη"
Facebook Twitter Whatsapp

"Τη στιγμή αυτή, σε πολλά κράτη μέλη, η φάση της νηπιακής εκπαίδευσης λαμβάνει το χαμηλότερο επίπεδο δημοσίων δαπανών παρά το γεγονός ότι η εν λόγω επένδυση αποφέρει υψηλά μακροπρόθεσμα οφέλη και δύναται να προσφέρει μεγάλο όφελος σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνικοοικονομική κατάσταση" υπογραμμίζει η Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κα Α. Βασιλείου έπειτα από κοινοβουλευτική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου σχετικά με τα προβλήματα στη δημόσια προσχολική αγωγή.

"Τη στιγμή αυτή, σε πολλά κράτη μέλη, η φάση της νηπιακής εκπαίδευσης λαμβάνει το χαμηλότερο επίπεδο δημοσίων δαπανών παρά το γεγονός ότι η εν λόγω επένδυση αποφέρει υψηλά μακροπρόθεσμα οφέλη και δύναται να προσφέρει μεγάλο όφελος σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνικοοικονομική κατάσταση" υπογραμμίζει η Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κα Α. Βασιλείου έπειτα από κοινοβουλευτική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου σχετικά με τα προβλήματα στη δημόσια προσχολική αγωγή.

Στην ερώτησή του ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία, ελλείψει προσωπικού και κτηριακών υποδομών, αδυνατούν να υποδεχθούν και να αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο αριθμό των παιδιών, που παρατηρείται κυρίως λόγω της αθρόας μετεγγραφής νηπίων από ιδιωτικά σε δημόσια νηπιαγωγεία. 

Η Επίτροπος κα Βασιλείου συμμερίστηκε πλήρως την άποψη του Έλληνα Ευρωβουλευτή και έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η ζήτηση για θέσεις εργασίας στη νηπιακή εκπαίδευση και η φροντίδα για τα νήπια συνεχίζει να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου, ότι σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας τα κράτη μέλη της Ε.Ε. αφιερώνουν κατά μέσο όρο στη νηπιακή εκπαίδευση μόλις το 10% των συνολικών δαπανών τους για την παιδεία.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερα στην προσχολική αγωγή ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης, για την αύξηση της ισότητας αποτελεσμάτων και την βελτίωση των επιπέδων γενικών δεξιοτήτων ενώ προτείνει να εντατικοποιηθεί άμεσα η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών που εστιάζει στην γενίκευση της πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου προσχολική εκπαίδευση.

Παράλληλα, εντός αυτού του πλαισίου, μια προσεχής δημοσίευση της Επιτροπής θα προτείνει συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών το πλαίσιο της υφιστάμενης ανοικτής μεθόδου συντονισμού.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: "Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες καθιστούν σχεδόν αδύνατη, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, την επιλογή της πλειοψηφίας των γονιών να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Οι νέες συνθήκες απαιτούν ένα οργανωμένο και ισχυρό δημόσιο προσχολικό εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα".