ΕΛΛΑΔΑ

Καταληκτικές ημερομηνίες για την περαίωση

Δημοσίευση 8 Δεκεμβρίου 2010, 16:56 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Καταληκτικές ημερομηνίες για την περαίωση
Facebook Twitter Whatsapp

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση που αφορά στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών και δεν τους έχουν αποσταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα, μπορούν να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν, και να ζητήσουν την έκδοσή τους μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση που αφορά στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών και δεν τους έχουν αποσταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα, μπορούν να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν, και να ζητήσουν την έκδοσή τους μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δημήτρης Κουσελάς ζητά από τις εφορίες να αποστείλουν άμεσα στους φορολογούμενους τα προσωρινά σημειώματα περαίωσης που στους έχει στείλει για επιβεβαίωση και οριστική εκκαθάριση η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου.

Σημειώνεται πάντως ότι έως τώρα η περαίωση αποδίδει σημαντικά ποσά εσόδων στα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών έως τώρα έχουν εισπραχθεί 700 εκατ ευρώ και έχουν βεβαιωθεί 1,5 δις ευρώ από τους επιτηδευματίες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της περαίωσης

Στη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καταγράφονται οι καταληκτικές νέες ημερομηνίες για την περαίωση όπως αυτές έχουν προκύψει μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Περιπτώσεις έκδοσης / διόρθωσης Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, επίλυσης διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κ.λ.π. Καταληκτικές Ημερομηνίες

1) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γενική .Γραμμεία .Πληροφοριακών .Συστημάτων Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

2) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης 13/12/10 και χρόνος αποδοχής αυτών δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης.

3) Αίτηση για την έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 13/12/10.

4) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. και στη συνέχεια διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

5) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

6) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.