ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιο, ιδιώτες και κόμματα οφείλουν στο ΙΚΑ 640 εκατ. ευρώ

Δημοσίευση 22 Δεκεμβρίου 2010, 09:30 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Δημόσιο, ιδιώτες και κόμματα οφείλουν στο ΙΚΑ 640 εκατ. ευρώ
Facebook Twitter Whatsapp

Πρόβληµα ρευστότητας αντιµετωπίζει το ελλειµµατικό ΙΚΑ, ενώ ιδιώτες και δηµόσιοι φορείς, ακόµη και τα πολιτικά κόµµατα, οφείλουν στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας συνολικά 640 εκατοµµύρια ευρώ.

Πρόβληµα ρευστότητας αντιµετωπίζει το ελλειµµατικό ΙΚΑ, ενώ ιδιώτες και δηµόσιοι φορείς, ακόµη και τα πολιτικά κόµµατα, οφείλουν στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας συνολικά 640 εκατοµµύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, σύµφωνα µε τον νέο προϋπολογισµό του ΙΚΑ για το 2011, χωρίς την κρατική επιχορήγηση το Ίδρυµα προβλέπει οργανικό έλλειµµα 3,2 δισ. ευρώ (3.212.768.000 ευρώ).

Μετά την κρατική επιχορήγηση ύψους 3.664.172.000 ευρώ θα έχει πλεόνασµα 451.404.000 ευρώ, ενώ το 2010 εκτιµάται ότι το οργανικό έλλειµµα θα ανέλθει στα 283.247.000 ευρώ.

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία στον προϋπολογισµό του 2011 όσον αφορά τη µείωση των παροχών ασθενείας σε είδος (µείωση της ιατρικής περίθαλψης κατά 3%, της φαρµακευτικής κατά 23,40% και της νοσοκοµειακής κατά 10,11%).

Η οικονοµική ασφυξία οδήγησε τη διοίκηση του ΙΚΑ να δώσει ενέχυρο σε τράπεζες οµόλογα συνολικής αξίας 600 εκατ. ευρώ.

Σε σχετικές εισηγήσεις της προς το ∆Σ του ΙΚΑ, η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος τονίζει ότι «τον µήνα ∆εκέµβριο το Ίδρυµα αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας κατά την εξυπηρέτηση ανελαστικών υποχρεώσεων».

Το ΙΚΑ έχει να αντιµετωπίσει και τα φέσια. Τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι στις 8 ∆εκεµβρίου 2010 οι οφειλέ ςπρος το ΙΚΑ ήταν 639.749.873 ευρώ, εκ των οποίων τα 590.773.733 ευρώ προέρχονται από επιχειρήσεις, ενώ στους οφειλέτες περιλαµβάνονται το ∆ηµόσιο, ΣΕΚΟ, ΟΤΑ, µέχρι πρεσβείες αλλά και πολιτικά κόµµατα.

Τα στοιχεία σχετικά µε την πορεία ρύθµισης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ (στοιχεία Οκτωβρίου 2010) έχουν ως εξής (σε σύνολο 282.886 οφειλετών):

Στην τελευταία ρύθµιση οφειλών (Νόµος 3863/2010), τέθηκε σεεφαρµογή από 15/07/2010 (36 ή 48 µηνιαίες δόσεις, ανάλογα µε το ύψοςτης οφειλής - 80% εφάπαξ εξόφληση - 60% ρύθµιση σε δόσεις επί των πρόσθετων τελών, εφόσον υποβληθεί αίτηση ρύθµισης µέχρι τις 15/10/2010 και 40% και 20% αντίστοιχα εφόσον υποβληθεί µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία), έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα 30.428 αιτήσεις.

Υπήχθησαν στη ρύθµιση από την έναρξη 19.578 εργοδότες. Έχουν καταβληθεί 73.977.560,80 ευρώ από 15/07/2010 και έχουν ρυθµιστεί 477.912.694,75 ευρώ από 15/07/2010. Οι ενεργές ρυθµίσεις ανέρχονται σε 13.480 µε υπολειπόµενο ποσό είσπραξης 414.883.547,59 ευρώ.

Στηνπροηγούµενη ρύθµιση (Ν.3833/2010), όπου η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ήταν από 15/03/2010 έως 14/07/2010 (36 µηνιαίες δόσεις - 40% εφάπαξ εξόφληση - 20% ρύθµιση σε δόσεις επί των πρόσθετων τελών) υπήχθησαν 21.418 εργοδότες.

Έχουν καταβληθεί 89.624.040,73 ευρώ από 15/03/2010 και έχουν ρυθµιστεί 452.311.609,96 ευρώ από 15/03/2010.

Οι ενεργές ρυθµίσεις ανέρχονται σε 8.530 µε υπολειπόµενο ποσό είσπραξης 142.830.516,11 ευρώ.