ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονική πολεοδομία στην Κόρινθο

Δημοσίευση 11 Φεβρουαρίου 2011, 14:28 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ηλεκτρονική πολεοδομία στην Κόρινθο
Facebook Twitter Whatsapp

Ο Δήμος Κορινθίων θέτει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολεοδομικών θεμάτων για μηχανικούς και πολίτες, με την "ηλεκτρονική πολεοδομία", που στοχεύει στην πάταξη της γραφειοκρατίας, αλλά και της διαφθοράς.

Ο Δήμος Κορινθίων θέτει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολεοδομικών θεμάτων για μηχανικούς και πολίτες, με την "ηλεκτρονική πολεοδομία", που στοχεύει στην πάταξη της γραφειοκρατίας, αλλά και της διαφθοράς.

Το σύστημα αποτελείται από τρία υποσυστήματα, με βασικότερο αυτό του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Με το πρωτοποριακό αυτό σύστημα, η εύρεση και η ενημέρωση των φακέλων αναβαθμίζεται σημαντικά, ενώ γίνεται ευκολότερη και γρηγορότερη η πρόσβαση για τους μηχανικούς, που έχουν καταθέσει τους φακέλους τους με ορθά κριτήρια βάσης.

Στο δεύτερο υποσύστημα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των αδειών, των φακέλων και των γενικών υποθέσεων από τους συναλλασσόμενους μηχανικούς μέσω fax και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς επίσης καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των κινήσεων των φακέλων μέσω των προσωπικών χρεώσεων των υπαλλήλων.

Τέλος, με το τρίτο υποσύστημα ελέγχου κατασκευών καλύπτονται οι λειτουργίες της διεύθυνσης του τμήματος κατασκευών, γίνονται δεκτές πολεοδομικές καταγγελίες, παρατηρήσεις και λοιπές εργασίες, που υποστηρίζονται από το σύστημα της διοικητικής πληροφόρησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Όλα αυτά τα λειτουργικά υποσυστήματα χρησιμοποιούνται με στόχο να διευκολύνουν και να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και την διαδικασία λήψης γρήγορων, καίριων και ορθών αποφάσεων.