ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από διάλογο η μετακίνηση πανεπιστημίων

Δημοσίευση 16 Φεβρουαρίου 2011, 13:44 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Μετά από διάλογο η μετακίνηση πανεπιστημίων
Facebook Twitter Whatsapp

 Η οικονομική κρίση δημιουργεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες για το ενδεχόμενο κατάργησης τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αναδιαμόρφωσης του υφιστάμενου χάρτη κατανομής των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ή συγχώνευσης σχολείων στην περιφέρεια.

 Η οικονομική κρίση δημιουργεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες για το ενδεχόμενο κατάργησης τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αναδιαμόρφωσης του υφιστάμενου χάρτη κατανομής των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ή συγχώνευσης σχολείων στην περιφέρεια.

"Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αλλαγές που είναι απαραίτητες στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εξειδίκευση της πολιτικής αυτής γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Τόσο η αναβάθμιση των Ιδρυμάτων όσο και η χωροταξική αναδιάρθρωση και ανάπτυξή τους, θα είναι αποτέλεσμα του διαλόγου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο". Τα παραπάνω αποτελούν την πάγια απάντηση του υπουργείου Παιδείας, δια του αρμοδίου υφυπουργού Γιάννη Πανάρετου, σε σωρεία ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από βουλευτές για το ενδεχόμενο μεταβολής και αναδιάρθρωσης Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μάλιστα ο κ. Πανάρετος διαβεβαιώνει, με αφορμή την ανησυχία για την ανακατανομή των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ότι "το υπουργείο θα προχωρήσει σε ευρείες θεσμικές αλλαγές που θα αφορούν το μοντέλο διοίκησης, το πλαίσιο σπουδών και τη διεθνοποίησή τους, καθώς και τη λειτουργική τους ενοποίηση, δηλαδή τη θεματική και χωροταξική τους αναδιάρθρωση" και ότι "οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν με ποιοτικά κριτήρια και θα επιφέρουν σημαντική αναθεώρηση του ισχύοντος και αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου χάρτη κατανομής των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης".

Αντίστοιχες είναι και οι απαντήσεις του υπουργείου σε πολλές ερωτήσεις βουλευτών για το ενδεχόμενο κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων στην ελληνική περιφέρεια. "Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν την Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση σχολικών μονάδων γίνεται ύστερα από πλήρη και επαρκώς εμπεριστατωμένη εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση των σχολείων θα γίνει αυστηρά με παιδαγωγικά κριτήρια υπηρετώντας τον μαθητή και την εκπαιδευτική κοινότητα", αναφέρει στις απαντήσεις της η αρμόδια υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.