ΕΛΛΑΔΑ

Πιθανή παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο για την Κορώνεια

Δημοσίευση 21 Φεβρουαρίου 2011, 11:27 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Πιθανή παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο για την Κορώνεια
Facebook Twitter Whatsapp

Το ενδεχόμενο να παραπεμθεί η χώρα μας στο Ευρωπαικό Δικαστήριο είναι μάλλον πολύ πιθανό, αν δεν προτείνουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα διάσωσης της Λίμνης Κορώνειας.

Το ενδεχόμενο να παραπεμθεί η χώρα μας στο Ευρωπαικό Δικαστήριο είναι μάλλον πολύ πιθανό, αν δεν προτείνουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα διάσωσης της Λίμνης Κορώνειας.

Νέο, αναθεωρημένο και ρεαλιστικό δεσμευτικό πρόγραμμα δράσεων για την αποκατάσταση και προστασία της Κορώνειας επεξεργάζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σε απάντηση σχετικής ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου, διαβιβάστηκε στη Βουλή έγγραφο του ειδικού Γραμματέα Υδάτων Ανδρέα Ανδρεαδάκη, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι «η ΕΕ εξετάζει την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της Κορώνειας, βασιζόμενη στη διαπίστωση ότι πολλά από τα μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί και ταυτόχρονα δεν έχουν τηρηθεί πολλοί από τους όρους που είχαν τεθεί».

Η Λίμνη Κορώνεια είναι υγρότοπος διεθνούς σημασίας βάσει της συνθήκης Ramsar και αποτελεί μέρος της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας».

Οι ελληνικές αρχές σε συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, είχαν θέσει υπό καθεστώς προστασίας την περιοχή και είχαν διαμορφώσει ειδικό πρόγραμμα δράσεων για την αποκατάσταση της λίμνης.

Στο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνονταν μέτρα για τη στήριξη του οικοσυστήματος της λίμνης, την υδρολογική αποκατάστασή της, τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, καθώς και την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Όπως όμως σημειώνει ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, «δυστυχώς η ΕΕ διαπιστώνει ότι η υλοποίηση του προγράμματος κάθε άλλο παρά ικανοποιητική είναι. Η Νομαρχία έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των τεχνικών παρεμβάσεων, με συνέπεια στο τέλος του 2010 να έχει υλοποιηθεί μόνο το 28% των έργων».

Αλλά και στον τομέα των ειδικών όρων η πρόοδος την τελευταία πενταετία είναι πολύ περιορισμένη, χωρίς τις απαιτούμενες δεσμεύσεις για την ικανοποίησή τους, τονίζει ο κ. Ανδρεαδάκης και ενημερώνει ότι «το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεωρεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια αναμονής και ήδη επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, ένα αναθεωρημένο, ρεαλιστικό αλλά και δεσμευτικό πρόγραμμα δράσεων».