ΕΛΛΑΔΑ

Και ειδικοί αγορητές στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Δημοσίευση 21 Φεβρουαρίου 2011, 17:51 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Και ειδικοί αγορητές στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης
Facebook Twitter Whatsapp

Ένας νέος θεσμός, αυτός του ειδικού αγορητή για συγκεκριμένο θέμα και για καθεμιά από τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υιοθετήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για τη βελτίωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, όπου μετείχαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις.

Ένας νέος θεσμός, αυτός του ειδικού αγορητή για συγκεκριμένο θέμα και για καθεμιά από τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υιοθετήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για τη βελτίωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, όπου μετείχαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις.

Η επιτροπή καθόρισε, επίσης, τη διάρκεια των τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, αντιδημάρχων και επικεφαλής παρατάξεων, κατά τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις, -έστω και αν εκπροσωπούνται μονοπρόσωπα στο δημοτικό συμβούλιο- να αναπτύσσουν τις θέσεις και απόψεις τους ισότιμα, ως προς τον διαθέσιμο χρόνο.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που φέρνουν προς συζήτηση οι δημοτικές παρατάξεις, συμφωνήθηκε ότι, προτού τεθούν στο σώμα, θα προηγείται συνεννόηση με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να κρίνεται ο χαρακτήρας του κατεπείγοντος. Επίσης, η επιτροπή αποφάσισε πως θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε στις ανακοινώσεις για τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου να καταγράφεται εμπεριστατωμένα η άποψη των παρατάξεων, ενώ θα διερευνηθεί η δυνατότητα ανάρτησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, μετά από την έγκρισή τους από το σώμα.