ΕΛΛΑΔΑ

"Καμπάνα" σε 5 επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου 2011, 14:13 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
"Καμπάνα" σε 5 επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Facebook Twitter Whatsapp

Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 680.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε πέντε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας.

Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 680.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε πέντε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας.

Παράλληλα προειδοποιεί την επιχειρηματική κοινότητα χτυπώντας το "καμπανάκι" με την αναφορά που γίνεται στην απόφαση ότι: "κατά πάγια ευρωπαϊκή νομολογία και πρακτική, οι τυχόν οικονομικές κρίσεις δεν δικαιολογούν συμπράξεις οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις, επομένως, οφείλουν να αντιμετωπίζουν, τις κρίσεις αυτές, ανεξάρτητα η μία προς την άλλη και με μέσα που δεν στρεβλώνουν και δε νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό".

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με ομόφωνη απόφαση της έκρινε ότι το μνημόνιο συνεργασίας που είχαν συνάψει στις 6 Νοεμβρίου 2008, οι εταιρίες "ΝΗΡΕΥΣ", "ΣΕΛΟΝΤΑ", "ΔΙΑΣ", "ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ" και "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε", για τον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους στη σχετική αγορά νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και τον καθορισμό τιμών των σχετικών προϊόντων, καθώς και οι συνακόλουθες ενέργειες προς υλοποίηση των στόχων του, συνιστούν παράβαση του άρθρου για την λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, απειλεί κάθε μια από τις εν λόγω επιχειρήσεις, με την επιβολή προστίμου ύψους 10% επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων της, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της διαπιστωθείσας παράβασης.