ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα διαφάνειας για τις τιμές των φαρμάκων

Δημοσίευση 28 Φεβρουαρίου 2011, 09:20 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Μέτρα διαφάνειας για τις τιμές των φαρμάκων
Facebook Twitter Whatsapp

Σε σύμβουλο, με διευρυμένες αρμοδιότητες καθώς θα μπορεί να επιβάλλει και πρόστιμα, θα αναθέσει το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την απλούστευση των κακώς εννοούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων.

Σε σύμβουλο, με διευρυμένες αρμοδιότητες καθώς θα μπορεί να επιβάλλει και πρόστιμα, θα αναθέσει το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την απλούστευση των κακώς εννοούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού των τιμών φαρμάκων, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων προς το κράτος και τη δημόσια διοίκηση και εν τέλει ο ταχύτερος και ορθολογικότερος καθορισμός των τιμών.

Έχει ήδη γίνει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της πράξης: ''σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας'' από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τη σχετική απόφαση υπογράφει ο γενικός γραμματέας κ. Στ. Κομνηνός.

Η προϋπολογισθείσα προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.600 ευρώ και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στη γενική γραμματεία μέχρι τις 14 Μαρτίου 2011 και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ο ανάδοχος του έργου θα προβεί στο σχεδιασμό και αποτύπωση ολοκληρωμένης και ενοποιημένης απλουστευτικής διαδικασίας που να περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που θα ακολουθεί το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων προκειμένου να καθορίζει τις τιμές φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και να εκδίδει το Δελτίο Τιμών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται αναφέρονται οι ενέργειες των οποίων οι διαδικασίες θα σχεδιαστούν και αποτυπωθούν:

- Καθορισμός τιμής βάση κοστολογίου, των φαρμακευτικών προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα, που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται στην Ελληνική αγορά και δεν είναι εγκεκριμένα και τιμολογημένα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

- Καθορισμός τιμής, βάση κοστολογίου, φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία έχει έρευνα δραστικής ουσίας η φαρμακοτεχνικής μορφής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για τα οποία υφίστανται φαρμακοκινητικές μελέτες και άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ.

- Καθορισμός τιμής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τις τρεις χαμηλότερες, αντίστοιχα, τιμές του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και καθορισμού της τιμής συμπεριλαμβανομένων και των ορφανών φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και των παραγώγων αίματος, τη δημοσίευση των πηγών των προτεινόμενων τιμών, τη μετατροπή των τιμών - από άλλο νόμισμα - σε ευρώ, αλλά και την επιβολή προστίμου στις επιχειρήσεις που αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν στοιχεία ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία.

Οι απλουστευτικές διαδικασίες που θα προκριθούν θα πρέπει να είναι ''μοντελοποιημένες'' και εύκολα προσαρμόσιμες σε μελλοντικές τροποποιήσεις ενώ μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδόχου θα είναι και η εκπαίδευση του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου που ασχολείται με τις τιμές των φαρμάκων στην εφαρμογή των απλουστευμένων διαδικασιών.

''Οι παραγόμενες από το έργο ολοκληρωμένες διαδικασίες θα ενδυθούν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου με το απαιτούμενο θεσμικό περίβλημα (Προεδρικό Διάταγμα)- βάσει του άρθρου 24 του νόμου 3853/2010 - προκειμένου να γίνουν λειτουργικές για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της και ανταπόκρισής της στις ανάγκες των χρηστών της'' όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του υπουργείου που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013''.