ΕΛΛΑΔΑ

Εντατικοί έλεγχοι για τη μείωση των ρύπων στις βιομηχανίες

Δημοσίευση 3 Μαρτίου 2011, 16:40 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Εντατικοί έλεγχοι για τη μείωση των ρύπων στις βιομηχανίες
Facebook Twitter Whatsapp

Εντατικοποιούνται, φέτος, οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που δεν έχουν ως τώρα ανταποκριθεί σε αίτημα υποβολής στοιχείων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Εντατικοποιούνται, φέτος, οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που δεν έχουν ως τώρα ανταποκριθεί σε αίτημα υποβολής στοιχείων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

Στόχος είναι να διενεργηθούν τουλάχιστον 80 έλεγχοι, οι οποίοι κατά προτεραιότητα αφορούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, σύμφωνα με την οδηγία για Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη σημασία της οδηγίας τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής της ΕΑΡΘ (Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου) στο ΥΠΕΚΑ, Ν. Μανάλης, επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και την IPPC, πρέπει στις ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις να γίνουν σημαντικές μειώσεις εκπομπών ρύπων σε όλους τους αποδέκτες, δηλαδή τον αέρα, το έδαφος και τα νερά».

«Αυτό επιτυγχάνεται με ένα εργαλείο της νομοθεσίας, που ακούει στο όνομα "Βέλτιστες Διαθέσιμες Πρακτικές". Στην ουσία, πρόκειται για κάποιες τεχνολογίες, τόσο στην παραγωγή όσο και σε θέματα αντιρύπανσης, οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται στις ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις, που ήταν 331, αρχικά», εξήγησε ο διευθυντής της ΕΑΡΘ.

Οι συνήθεις παραβάσεις σε δραστηριότητες IPPC αφορούν την υπέρβαση οριακών τιμών αερίων εκπομπών και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια. Αφορούν, επίσης, την ελλιπή παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και την υπέρβαση θεσμοθετημένων ορίων αποδέκτη (αέρας, έδαφος, νερά) για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

Οι ταχείς ρυθμοί με τους οποίους εκδόθηκαν, πέρσι, από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και τις αντίστοιχες υπηρεσίες στις Περιφέρειες, Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την οδηγία IPPC, είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν σήμερα μειωθεί οι εκκρεμείς υποθέσεις σε 2, από 107, στις αρχές του 2010.

Από αυτές, οι πέντε αφορούν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και βρίσκονται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης. Στο ίδιο στάδιο βρίσκονται και οι πέντε από τις 16 εκκρεμείς υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Περιφερειών. Για τις υπόλοιπες 11 μονάδες προωθείται διαδικασία για να συμμορφωθούν πλήρως με την οδηγία IPPC, μέσα στο επόμενο δίμηνο.