ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων ζητεί η Κομισιόν

Δημοσίευση 15 Απριλίου 2011, 11:29 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Επιστροφή παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων ζητεί η Κομισιόν
Facebook Twitter Whatsapp

Την ανάκτηση 259,61 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα αποφάσισε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στις αγροτικές δαπάνες την περίοδο 2004-2009.

Την ανάκτηση 259,61 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα αποφάσισε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στις αγροτικές δαπάνες την περίοδο 2004-2009.

Με βάση τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής θα ανακτηθούν συνολικά 530 εκατ. ευρώ από 10 κράτη μέλη.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο Εγγυήσεων, στην οποία προχωρεί η Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προβλέπεται ότι τα ποσά αυτά θα επιστραφούν από τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Υπενθυμίζεται ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Αναλυτικότερα για την Ελλάδα, θα ανακτηθούν 137,2 εκατ. ευρώ στον τομέα του ελαιολάδου, άλλων ελαίων και λιπαρών. Πρόκειται για διορθώσεις που αφορούν τη μη επιλεξιμότητα δαπανών και βασικών ελλείψεων στην καλλιέργεια ελιάς και επιτόπιων ελέγχων τα οικονομικά έτη 2004-2006.

Θα ανακτηθούν ακόμη 122,3 εκατ. ευρώ για διορθώσεις που αφορούν ανεπαρκείς ελέγχους, τα οικονομικά έτη 2007-2009, σχετικά με ανεπαρκείς επιτόπιους ελέγχους και ελλείψεις στα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων και γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΑΑ/ΣΓΠ) αλλά και στις διοικητικές διασταυρώσεις που αφορούν μέτρα επιτόπιας αγροτικής ανάπτυξης.