ΕΛΛΑΔΑ

Κινδυνεύει με κλείσιμο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Δημοσίευση 17 Μαΐου 2011, 14:49 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Κινδυνεύει με κλείσιμο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Facebook Twitter Whatsapp

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκπέμπει S.O.S για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, ως αποτέλεσμα των δραματικών περικοπών της κρατικής επιχορήγησης και των κονδυλίων της έρευνας, καθώς και μιας σειράς μέτρων που καθυστερούν εξελίξεις και διορισμούς εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, προκαλώντας μεγάλα εμπόδια στην ακαδημαϊκή λειτουργία των ΑΕΙ.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκπέμπει S.O.S για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, ως αποτέλεσμα των δραματικών περικοπών της κρατικής επιχορήγησης και των κονδυλίων της έρευνας, καθώς και μιας σειράς μέτρων που καθυστερούν εξελίξεις και διορισμούς εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, προκαλώντας μεγάλα εμπόδια στην ακαδημαϊκή λειτουργία των ΑΕΙ. «Η επιχορήγηση για το 2011 έχει οριστεί σε 24.780.000€. Το ποσό αυτό δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για την κάλυψη των βασικών αναγκών που μπορούν να εξασφαλίσουν την οριακή λειτουργία του Ιδρύματος και οι οποίες ανέρχονται στα 36.429.166€» εξηγεί η Σύγκλητος.

Τις τραγικές ελλείψεις που παρουσιάζονται σε εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά εργαστηριακών μαθημάτων καταγγέλει και ο ίδιος ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, κ. Μυλόπουλος.

«Αντίστοιχα δραματική εμφανίζεται η κατάσταση στο πεδίο της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, που η αξιολόγησή τους ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2010 έχει προκαλέσει την αποδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας και την απώλεια σημαντικού μέρους του νέου ερευνητικού δυναμικού» διευκρινίζει.

Παράλληλα, οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ και «Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών» καθυστερούν επιτείνοντας τη ζοφερή εικόνα για τις προοπτικές της έρευνας στην Ελλάδα.

 Ο υπολογισμός των περικοπών που αναφέρονται, αν συνυπολογιστεί και ο μηδενισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, μεταφράζεται σε πραγματική μείωση των δαπανών που ξεπερνά το 54%, γεγονός που καθιστά την Παιδεία ως τον τομέα που πλήττεται περισσότερο από την πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα εξαιρούνταν.

Προβλήματα όμως προκαλεί στη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο του πανεπιστημίου και η μείωση του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, σημειώνεται:

 - «Πάγωμα» διορισμών, ακόμα και εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.

 - Αδυναμία αναπλήρωσης των συνταξιοδοτούμενων, αφού καμία προκύρηξη νέας θέσης δεν έγινε σε καμία κατηγηρία εργαζομένων (διοικητικών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) το 2009/2011, και μελών ΔΕΠ από το Σεπτέμβριο 2010.

 - Αναστολή των εξελίξεων των μελών του ΔΕΠ (εκκρεμούν αιτήσεις μελών ΔΕΠ από Σεπτέμβριο 2010).

 - Περικοπές των πιστώσεων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό.

 - Καθυστέρηση δημοσίευσης–προώθησης των Π.Δ. που ορίζουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσης ΔΕΠ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται κατοχή διδακτορικού διπλώματος για τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου και Μουσικών Σπουδών.

 - Παρεμβάσεις του Υφυπουργού κ. Πανάρετου για υπέρβαση των κειμένων διατάξεων με οδηγίες για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών και την αναστολή των διαδικασιών κατά παράβαση των αποκλειστικών προθεσμιών.

 - Επιστροφή/μη προώθηση από το Υπουργείο όλων των τροποποιήσεων και της επικαιροποίησης όλων των προτάσεων επί των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (37 σε αριθμό).

 - Καθυστέρηση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από το Υπουργείο Παιδείας στην υπογραφή των ειδικών πρωτοκόλλων συνεργασίας των διεθνών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και κοινών διδακτορικών με συνεπίβλεψη με καθηγητές του εξωτερικού.

 - Αναστολή χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εσωτερικού και εξωτερικού.

Όσον αφορά στη φοιτητική μέριμνα, οι περικοπές στην κρατική επιχορήγηση δημιουργούν σοβαρή αμφιβολία για τη συνέχιση της παροχής της το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Ο συνδυασμός της υποχρηματοδότησης των φετινών αναγκών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, του συσσωρευμένου χρέους από παλαιότερα έτη, ύψους 1.650.000€, καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συνέχιση της λειτουργίας της.